Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1912
30. mars 1912

I går hadde Nationaltheatret premiere på Nini Ankers lystspill "Firfeier". Det er en rekke bilder fra midten av forrige århundre, temmelig løst sammen­knyttet, og uten noen særlig dramatisk bygning. Der var en del fornøyelige typer, og der var atskillige gode replikker, hvilket imidlertid ikke kunne hindre, at lystspillet i høyden kun oppnådde en succès d''éstime. Hva skue­spillerne ytet, var også kun det jevnt middelmådige, og deres spill fremhevet ikke stykkets gode sider. Der roptes som vanlig på forfatteren, men Nini hadde foretrukket å gå i Studentersamfundet og høre på et foredrag av fru Ragna Nielsen.