Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1912
Mai 1912

Man holder nå på med all kraft med innredningen av vår villa, der har vært under tak siden slutten av januar måned. Vi er der ute hver dag omtrent, og morsomt er det å følge vårt nye hjem i dets vorden skritt for skritt. Alt tyder på, at det innvendige vil bli både praktisk og smakfullt. Men dessverre blir eiendommen også atskillig dyrere, enn vi opprinnelig hadde tenkt oss. Det er særlig arbeidet og utgravingen av tomten med murer og terrasser, der fordyrer den.