Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1912
11. mars 1912

Forleden var vi på kunstnerkarneval. Det er visst 20 år siden, jeg var på karneval, men jeg hadde måttet love min gamle venn Sigurd Bødtker, at Barbara og jeg skulle være med som vertskap.

Men jeg merket, at jeg selv var blitt gammel, men jeg syntes også å merke, at ungdommen ikke lenger moret seg på karneval som i mine unge dager. Det hadde mer preget av et ganske alminnelig ball, og i de små chambres separées, hvor Gud Amor pleier å drive sitt spill så temmelig utvunget under den slags fester, var der merkelig tomt.

Ved supeen ble vi kjent med en hel del av byens kunstnere, bl.a. med den unge lyriker Herman Wildenvey, hvis par diktsamlinger har gjort en sjelden lykke i dette land, hvor man leser så lite av og setter så liten pris på lyrikk. Jeg underholdt meg forøvrig mest med skuespiller Stormoen, som gjorde inntrykk av å være en mann med meget bon sens.