Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1911
3. juli 1911

I går aftes var jeg nede på jernbanestasjonen og mottok Jakob, der kom tilbake fra kroningsreisen til London sammen med den ekstraordinære ambassades øvrige medlemmer, utenriksminister Irgens og kommandør Gade.

De hadde hatt en overordentlig interessant tur, og de var enige om, at virkeligheten endog hadde overtrumfet disses dristigste forventninger, hva prakt og folkemasser og fargerik stemningsfylde angikk. De hadde bodd i en engelsk baronesses villa i nærheten av Buckingham Palace, der var stilt til den engelske konges disposisjon. Der hadde de en tjener på hver finger og kongelige gardister som æresvakter utenfor.

Den norske ambassade hadde gått først i rekken – nest efter de fyrstelige personer, med hvilke siste den franske republikks og De forente staters ambassadører dog hadde rang og sete.

Når man hørte beretningene, lød det helt middelaldersk. Riktignok holder den engelske befolkning trofast på sine tradisjoner - men det blir vel dog siste gang et sådant skuespill oppføres også der. De radikale ideer er jo i sterk vekst, og skal Asquiths regjering knekke Overhuset ved en masseutnevnelse av nye peers – hvortil han jo sies å ha ervervet kong Georgs tilsagn, hvis lordene ikke bøyer seg, så er vel det engelske aristokratis prestisje brutt, og en ny tid vil holde sitt inntog også i England.