Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1911
23. juni 1911

Det franske krigsskip "Duguay Trouin" ligger atter på havnen. Sammen med sjefen – comte de Croisix – og noen av offiserene, den russiske minister og marineattaché kaptein Petrow, og den norske admiral Dawes var jeg i går aftes gjest ved en middag, som den franske chargé d''affaires og madame Auzouy ga på Holmenkollen. Der var en rekke taler – alle mønsterverdig korte. Mr. Auzouy avleverte 4 på en gang: for den norske konge og dronning, den norske marine, den russiske keiser og keiserinne og endelig for Russlands utmerkede representant her – minister Kroupensky. Admiral Dawes svarte – på engelsk – først med en tale for republikkens president og så for den franske marine.

Jeg satt mellom admiral Dawes og en fransk marinelege, der var meget underholdende. "Duguay Trouin" hadde vært ute omtrent 1 år; herfra skulle den til Hardangerfjorden og så tilbake til Brest. Den hadde bl.a. vært i Rio Janeiro, hvor man hadde ligget, da matrosopprøret på den brasilske flåte utbrøt i vinter.