Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1910
27. juli 1910

Ved vår hjemkomst fra vår vestlandsreise fikk vi meddelelsen om, at vår venn minister Ove Gude plutselig var avgått ved døden ved et amerikansk badested.

Han hadde vært nede i sosietetslokalet om aftenen og sett på sine døtre danse, var gått hjem, leste avisene for sin hustru, gikk inn i et sideværelse for å ta et glass isvann og falt død om med glasset i hånden, rammet av et hjerteslag.

Hans svigerinne fru Agnes Gude fortalte meg, at han hadde vært trist og nedstemt hele det siste år, da nok hverken han eller hans familie trivdes i Washington.

Skuffelsene ved, at han i 1905 ble skutt helt tilside, og senere måtte nøye seg med å ta posten i Washington, som han hadde stor ulyst på, har vel satt sine merker.

Det gledet meg å høre av herr von Tangen i utenriksdepartementet, at han hadde fylt ministerstillingen i Washington på en utmerket måte. Han hadde vært virkelysten og sendt sjelden gode rapporter, hvorhos han jo var usedvanlig avholdt av den norskamerikanske befolkning over i statene. Herr von Tangen mente, at Gude hadde vært miskjent i høy grad av herr Løvland, den fungerende utenriksminister i 1905.

Som menneske og like overfor sine venner åpenbartes Gudes beste egenskaper. Hans varme hjerte, noble sinn og den velsignede frihet for alt snobberi, der kjennetegnet ham – en egenskap der såre sjelden finnes blant folk i den karriere, måtte innta alle. Og dertil kom hans gjennom musikalske og kunstneriske sinn – han var alltid mer artisten enn diplomaten, hva der i mange kretser skadet ham, men som også vant ham mange venner. Få har som Ove Gude i sine foredrag av f.eks. Halfdan Kjerulfs romanser kunnet gi sjelen i denne musikk fra vår romantikks blomstringstid.

I dag ble Gudes aske nedsenket i familiegravstedet på Vår Frelsers gravlund. Det ble en meget enkel, men stemningsfull høytidelighet, hvortil ikke minst bidro Ellen Gulbransons storslagne foredrag av prins Gustafs vakre dødssalme.

Når unntas den offisielle verden, var der ikke mange mennesker til stede.