Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1909
15. september 1909

Som min svoger statsråd Mathiesens gjest har jeg vært med ham noen dager på elgjakt på kammerherre Mathiesens jaktseter Jeppedalen oppe i Hurdalen. Vi hadde det mest strålende høstvær og kunne riktig nyte jaktens gleder. Ute ved 6-tiden om morgenen, lunsj i skogen og middag ved 6-7 tiden om aftenen, når jegerne kom hjem. Og så i seng. Ti det har vært strabasiøse marsjer, ofte i halv springmarsj gjennom ulendt terreng i vindfang til knes. Min svoger var den eneste heldige jeger, men han nedla også 4 dyr. De øvrige deltagere i jakten var direktør Wetlesen og konsul Ajas Gram fra Drammen, der hele tiden holdt oss i ånde ved sitt utrolige fond av historier – saftige og krydret, men sprudlende av godt humør.