Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1909
27. september 1909.

Bjørn Bjørnson, der er i byen for å lede innstuderingen av farens siste stykke, "Når den ny vin blomstrer", på Nationaltheatret, hadde meldt seg ut til oss i går aftes. Der var kommet noe stille og dempet over ham synes jeg - kanskje foranlediget ved farens alvorlige sykdom, der synes å være atskillig betenkelig.

Hans skilsmisse fra Oselio er nå i orden – og han betrodde oss, at han snart skal inntre i ekteskap med en ung tysk dame – likeledes fraskilt.

Hans fremtidsplaner er ennå på det uvisse. Foreløpig skal han til Dresden for å innstudere farens stykke på Kgl. Schauspielhaus der.