Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1909
8. september 1909

Fru Johanne Dybwad er vendt tilbake til Nationaltheatret, og jeg har som alltid vært nede for å se henne som Rebekka i "Rosmersholm". Enda en vidunderlig prestasjon – men dog litt av en skuffelse. Meg forekom det, at hennes kunst ikke var så dyp og inderlig som tidligere, der var kommet noe mer utadvendt over hennes spill; mon jeg tar feil i, at hun spilte mer for publikum enn tidligere. En skuespillerinne kommer ikke ustraffet fra den ting i årevis å spille mellom kunstnere av en annen nasjonalitet og i fremmede omgivelser – og stadig å skulle være stjerne og gjøre fyllest for de høye honorarer ved å dra det store publikum til huse.