Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1909
5. september 1909

I 4 samfulle dager har vi feiret vårt 25-års studentjubileum. Vårt kull var det første, der tok artium, efter at denne eksamen var henlagt fra universitetet til skolene, og 1884 års studenter hadde således utenfor den enkelte skoles krets ingen felles minner fra eksamenstiden. Samholdet var derfor heller ikke så stort, at man i 1884 kunne få i stand det vanlige russelag, og tradisjonen ble derfor den gang brutt.

Jeg gikk derfor heller ikke til festene med synderlig store forventninger. Kanskje nettopp derfor ble de desto mer overtruffet. Det var både morsomt og vemodig å treffe igjen de mange kamerater, livet og årene hadde skilt oss fra. Ble der ingen alminnelig sammenslutning mellom jubilantene som kanskje tidligere, fant de kretser hinannen, der hadde felles minner fra skoledagene og studielivet. Og det ble virkelig til mer enn en festfrase, at man igjen følte seg ung og som student.

Vår studenttid var jo også mer beveget enn kanskje noen annen både før og senere. Det var en gjæringens tid på alle områder; i politikk, i kunst og litteratur, på det religiøse område og kanskje ikke minst med hensyn til de sosiale spørsmål.

Som unge studenter gjennomlevde vi "bohemtiden" med alle de gjennomgripende spørsmål på de forskjelligste områder – en farlig tid for den, der ikke hadde tilstrekkelig ballast inne, og mange er de av 1884 års studenter, der bærer merker for livet fra den tid.

Men da vi har fått den på tilstrekkelig avstand, innså vi visstnok, at også den bevegelse ikke var helt uten sine lyspunkter.

Ved velkomstfesten i Studentersamfundet satt jeg ved siden av professor Brede Kristensen, der nå innehar en lærestol i religionshistorie ved universitetet i Leyden. Jeg kjente ham ikke tidligere, og det var et meget interessant bekjentskap å gjøre. Behagelig, likefrem og interessert på alle områder – og uten professortilsnitt.

En av festdagene hadde jeg samlet en del av vennene fra Trondhjem skole hos meg til frokost sammen med mine spesielle venner fra studenttiden. Bl.a. overlege Alexander Holst, direktør ved Hamar stifts sinnssykeasyl Wefring , overrettssakførerne Løcke og Collin-Hansen, major Nissen, og overrettssakfører Johan Bruun.