Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1909
1. september 1909

Kampen i Sverige kan visstnok nå anses som endt. Arbeidernes forhåpninger, om at jernbanemennene og landarbeiderne skulle stille seg solidarisk med dem i deres kamp for bedre lønninger, slo klikk. Forskjellige ubesindigheter fra arbeidernes side bevirket, at de mistet en stor del av publikums sympati, og da endelig "Svenska Arbetareförbundet" i slutten av forrige måned besluttet å gjenoppta arbeidet, er ledelsen øyensynlig selv på det rene med, at denne kamp ikke vil føre til den forønskede seier.