Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1909
1. juni 1909

En så sur og kald vår som denne kan jeg knapt minnes. Ennå er det nesten vinterlig, og der må stadig fyres på varmeapparatene.