Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1909




7. mars 1909

I går var jeg til middag hos min kompanjong, hvor blant andre også maleren Gerhard Munthe var. Han var i utmerket humør så vel over den lykke, hans nett­opp oppstilte maleriutstilling i kunstforeningen hadde gjort hos publikum, hva den i sannhet også fortjente, som over de efter våre forhold ikke ubetydelige salg av malerier.

I samtalens løp kom vi inn på den nye direktør for kunstmuseet, herr Jens Thiis, som Munthe fant ikke var et ublandet heldig valg, da han er altfor ensidig i sin kunstbetraktning og kun sverger til Edvard Munchs og Gustav Vigelands faner, og intet tør føre opp, som ikke vinner nåde for disses øyne.