Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1909
16. februar 1909

I går beredtes der oss en musikalsk nytelse av de sjeldne: Den hollandske sangerinne madame Julia Culp viste seg ved sin konsert å være en romansesangerinne av Guds nåde. En stemme fulltonende og velklingende som kun de utvalgtes og dertil teknisk utviklet til fullkommenhet. Og dertil det vesentlige; et temperament, der grep tilhørerne og holdt dem fast.

Hennes foredrag av romanser som Schuberts ”Rastlose Liebe”, Brahms'' "Immer leiser wird dein Schlummer" og Hugo Wolfs "Er ist es" ble uforglemmelige minutter, hvor man følte den store kunst''s vingeslag suse over seg. Hvor sjelden er det ikke tilfelle ved sangaftener i våre konsertsaler.