Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1908
31. desember 1908

Innen året rant ut, skulle hele den siviliserte verden oppskakes av en ulykke, der ved sitt omfang synes å sette alle andre sådanne, som historien kjenner, i skygge.

Den 28. om natten ramtes byen Messina på Sicilia av et jordskjelv, der så å si har lagt den hele by øde. Ennå foreligger jo ikke så utførlige beretninger, men alt tyder på, at det antall mennesker, der er omkommet, er større enn noe, man hittil kjenner fra ulykkelige naturbegivenheter.

En redsel og gru uten like hersker på stedet, og alle hjerter krymper seg av medynk med de stakkars ofre. Overalt er man gått i gang med innsamlinger til lindring av nøden.