Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1908
13. september 1908

Vi spiste i forgårs middag hos den danske gesandt. Han uttalte, at han gjennom lengre tid hadde følt seg overbevist om, at det ville komme til en katastrofe med Alberti. Men han trodde, at det hele ville ha endt ikke med en selvanmeldelse til politiet, men ved et selvmord.

Nå har da ministeriet Christensen demisjonert, tvunget dertil av sin utenriksminister grev Raben, der dog – om man enn har villet frakjenne ham alle statsmannsegenskaper – herved har vist seg å være i besittelse av den fornødne porsjon anstendighetsfølelse.

I går aftes hørte jeg Herman Bangs foredrag i Studentersamfundet over sin avdøde venn og store mester og lærer Jonas Lie. Herman Bang har nå utviklet sin eiendommelige foredragskunst til det kunstnerisk fullendte. Når man kommer over det noe søkte og affekterte ved hans person og mimikk, må man overgi seg på nåde og unåde. Jeg vet ingen, der som han i få riss kan gi et sjelsmaleri, der for alltid preger seg inn i ens erindring. Hvor gir de ikke helt Jonas Lies sympatiske personlighet og diktning de ord, Bang fant luet over hele Jonas Lies livsverk: "Gir og mottar med barmhjertige hender."