Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1908
4. september 1908

Vi var i går til middag hos den amerikanske minister, mr. Peirce og frue. Ministeren har leiet byråsjef Schiøtts villa i Kronprinsens gate. Den er jo ikke synderlig stor, og utstyret var heller ikke hverken rikt eller smakfullt. Den er utvilsomt den minst luksuriøse av alle gesandtskapsboliger.

Ministeren og frue er meget vennlige og gjør et jevnt, borgerlig inntrykk.

Blant gjestene var den nye svenske minister, baron Falkenberg, Joachims venn og samtidige. De ble utnevnte til attacheer samme dag. Han syntes ikke å være noen akkvisisjon for det diplomatiske korps. Noe av det minst pene, jeg har sett, blekfet og svær med rødt hår. Han gikk også blant kameratene under det for hans utseende karakteristiske navn: Bleichrøden. Der skal noe til å remplassere minister Günther, der var særdeles populær blant alle.

Baron Falkenberg skal være storsvensk – og hans vesentligste interesse mat. Mrs. Peirce fortalte, at han forleden efter en middag hos den russiske minister hadde sagt til husets vertinne: ”Votre soupe etait froide, madame, et votre jambon trop salé, mais je vous adore tant de même.”

Jeg hadde til borddame en dansk grevinne Reventlow, datter av den danske kjente lege professor Risom. Ganske sjeldent vakker, og meget søt og inntagende.