Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1907
Kristiania, 21. desember 1907

I forgårs ved midnattstid ble jeg ringt opp i telefonen og fikk meddelelse om Christian Hauges død. Han var død under en skitur ved Voksenkollen av hjertelammelse og fantes død i skogen i sanatoriets nærhet. I dag er det akkurat 14 dager siden jeg var sammen med ham i København. Vi talte da i anledning av Joachim meget sammen om døden – og han ytret nettopp da: "Ja, man vet ikke langt frem for seg – og det er kanskje det beste." Og nå i dag har han selv ligget på obduksjonsbordet.

Christian Hauge var en mann av ikke store evner – men han hadde meget hjertelag og et stort vennesinn, og derfor vil der være mange, der står sørgende ved hans båre.