Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1907
27. desember 1907

Ved minister Hauges begravelse i dag nevnte presten Lunde et vakkert trekk av hans karakter. Like før han reiste opp til Voksenkollen hadde han vært oppe hos presten med penger til nye dresser til 25 fattige gutter til jul. Da presten hadde takket ham, hadde han kun svart: "Vi er jo her i verden for å være gode mot hverandre."