Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1907
8. desember 1907

Da jeg i dag kom ned til frokost, meddelte tjeneren meg det nettopp inntrufne budskap om kong Oscar 2s død. Vemodsfullt virket det, og nå da jeg visste ham borte, viste det seg, at han dog hadde en plass i mitt som sikkert i de fleste nordmenns hjerte.

Vi minnes hans statelige personlighet, den i sannhet kongelige verdighet, hvormed han alltid forlenet sin opptreden og også hans rike og varme hjerte­lag. For ham selv var det verst, at der i hans årer fløt mere av kunstnerens enn av statsmannens blod – og dog gjorde det ham kanskje mere sympatisk for de fleste. Av oss norske vil han lenge minnes og ikke minst, fordi han i adskil­lel­sens øyeblikk resignerte overfor mulige personlig følte krenkelser og øvet fredens store gjerning i Norden. Eftertiden vil sikkert opptegne dette som hans største verk i historien, der alltid vil sikre ham kommende slekters takk og beundring.