Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1907
Hamburg, 3. desember 1907

(Hotel zum Kronprinzen)

Jeg hadde gledet meg til å komme litt bort fra høstens evinnelige regn og mørket hjemme – men er kun dumpet opp i kulde og storm. Termometeret viser kun et par kuldegrader, men østavinden – "der russische Wind", som min barber kalte den i dag – lar en føle det, som var det nærmere 20, så man får mest lyst til å holde seg innen fire vegger.

En stor skuffelse har det vært for meg, at der ikke var en plass å oppdrive til Stadttheaters operaforestilling i går aftes i Richard Strauss'' så meget omtalte og så forskjellig bedømte opera "Salome", over Oscar Wildes berømte drama – den der skal innvarsle det nye musikkdrama. Isteden måtte vi nøye oss med det praktfulle Hansatheaters tingel-tangel.

Forøvrig har jeg kun kunnet konstatere, at man fremdeles spiser like fortreffelig hos Pfordte (Wilkens Keller), og at østersene er like friske og den russiske kaviar like delikat i Köllns gamle hyggelige weinstube i Dornbuschstraße.

-----

Foruten oss er også en del av medlemmene i a/s Hafslunds direksjon samlet her til møte. Blant disse er en gammel, vakker fornemt utseende oberst von Wittmar fra Eisenach, med hvem jeg stadig underholder meg. Han har levd lenge i Paris – særlig under det annet keiserdømme, og vi slår derfor ofte fra det tung­vinte tyske over i fransken. Bl.a. har vi talt meget om den celebre Moltke-Harden-prosess, der jo som rimelig er sterkt opptar tyske sinn. von Wittmar kjenner godt grev Kuno Moltke, og han føler seg overbevist om, at de mot ham rettede beskyldninger i det store og hele ikke kan være sanne. (Ved den dom, der falt den 3. januar 1908 i den nye prosess, ble Harden også dømt, og Moltke i domspremissene fullt rehabilitert.)

Han fortalte meg et bon mot, som prosessen hadde avfødt, og som tross sin frivolitet, dog er meget morsomt. Hva er forskjellen på feltmarskalk Moltke og grev Kuno Moltke? "Der Feldmarschall ist über den Rhein gegangen, der Graf Kuno wollte aber nicht über die Elbe gehen." Fru von Elbe, Moltkes fraskilte hustru, var som bekjent det viktigste hovedvitne mot ham, og som øyensynlig hadde vært den, der hadde skaffet Maximilian Harden det meste av hans skyts.

-----

Pengeforholdene er for tiden meget trykket også i Tyskland, og Schuckert & Co. må derfor avslå alle utvidelser og nyarbeider også ved de norske anlegg.