Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1907
26. november 1907

I overmorgen drar jeg ut på en kombinert forretnings- og ekskursjonstur til Hamburg og København. I Hamburg skal vi ha direksjonsmøte med de tyske medlemmer av a/s Glommens træsliberis direksjon, og i København skal jeg konferere med Landmandsbankens sjef, etatsråd Glückstadt. Og derefter vil jeg hvile meg ned noen dager i København, da jeg jo ennå ikke har hatt noen ferie i år. Så følger jeg mama til København på hennes reise til Eleanor i Dresden, hvor hun skal tilbringe julen.