Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1907
20. august 1907

Papas tilstand synes i den senere tid heldigvis å være noe bedre. Han er fremdeles oppe hver dag, leser sine aviser og røker sin pipe.