Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1907
4. september 1907

For øyeblikket har vi besøk så vel av den russiske enkekeiserinne som av dronning Alexandra og prinsesse Victoria, så havnen er full av kongelige yachter og krigsskip. Vi har vært buden om bord til te på det engelske krigsskip "Argyll", likesom vi i går var buden til soiré hos den engelske gesandt, hvor både dronning Maud og prinsesse Victoria var til stede. Jeg var så forkjølet, at jeg holdt meg hjemme, men Barbara var begge steder. Festen hos Sir Arthur i går hadde vært meget belivet. Selv dronningen hadde vært meget opprømt og danset den hele tid med liv og lyst.