Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1906
30. januar 1906

I går eftermiddag innløp budskapet om kong Christian 9s død, og ble overalt mottatt med vemod. Ved sin noble, rettsindige karakter, ved sin likefremhet og jevnhet – en hater av alt ostentativt og av alle fraser – hadde han vunnet hele Europas sympati, og det rene og enkle familieliv ved det danske hoff stod for samtiden som et eksempel på, hvorledes et hoff i en moderne konstitusjonell stat burde være. Det vil derfor føles som et savn, at "Europas bestefar" nå er vandret bort.

Som et tegn på deltagelse, innstiltes derfor også her i byen alle offentlige forlystelser i går.

Vi hadde fest i Alliance Française – samtidig en velkomstfest for den franske gesandt og en avskjed med minister Mimaut og frue. Der var fremmøtt over 200 mennesker, men fant vi å måtte avlyse ballet, som skulle ha funnet sted, efterat den dramatisk-musikalske del av aftenens program var forbi.