Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1905
11. desember 1905

Også "Foreningens" ball, som beærtes med kongeparets nærvær, ble en strålende fest. Aldri ved noe ball i Kristiania har jeg sett en sådan utfoldelse av prakt i toiletter. Kristianiadamene stod i ingen henseende tilbake for de fremmede legasjoners damer; så mange smukke damer som i kristianiasosieteten nå for tiden ser man jo også sjelden.

-----

I går var vi i en liten middag hos Harald Løvenskiolds på Madserud. Blant gjestene var den nettopp ankomne svenske legasjonssekretær, baron von Essen. Han gjorde et meget godt inntrykk, likefrem og tekkelig, og var der hos ham ikke spor å merke av animositet eller stivhet overfor oss norske.