Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1905
13. desember 1905

Den franske gesandt mr. Delavaud har nå leid min svigermors hus, Huitfeldts gate nr. 3, for et tidsrom av 5 år. Forhåpentlig kjøper han det også. I alle fall er det hans mening å foreslå kjøp av det for sin regjering. For min svigermor vil det bli en stor lettelse å komme ut av det store og tungvinte hus, som det jo også faller meget kostbart for henne å bebo, og som ikke i det daglige er hyggelig, når der kun som nå er så få hjemme.