Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1905
6. desember 1905

I dag er de to første hoffutnevnelser – og på lang tid visstnok de eneste – gått av stabelen. Rustad er utnevnt til sjef for det kongelige hoff og forrettende hoffmarskalk, og min bror Jakob til hans ekspedisjonssjef. Jakob trer nå ut av Landbruksdepartementet og skal utelukkende ofre seg for sin nye stilling ved hoffet. Han har også i de siste 14 dager vært fullt opptatt derav fra morgen til aften, og vi har nesten intet sett til ham.

Lunsj spiser han sammen med de kongelige og de øvrige tjenestegjørende på slottet.

Middag spiser kongen og dronningen ganske for seg selv. Tjeneren bringer samtlige retter inn med en gang, og de serverer så seg selv. Et arrangement, som dronningen er henrykt over.

Hoffmarskalk Rustad skal i anledning av, at han med en gang er gått over til kong Haakons hoff, ha fått et meget vredt brev fra kong Oscar, som finner hans opptreden lite lojal og hensynsfull og meddeler ham, at hans forrige venner ved det svenske hoff efter dette ikke vil ha noe mer med ham å gjøre.

Kongens vrede kan jo lett forklares – jeg finner den helt unnskyldelig, Rustad hadde jo vært knyttet til kong Oscars hoff helt siden kroningen i 1873, men verdigere hadde det jo vært ikke å gi sin vrede sådanne uttrykk.

Rustad har jo også hatt store betenkeligheter ved å overta den nye stilling. Men Michelsen har trengt sterkt inn på ham, for at han, som den eneste som nå var skikket til stillingen, ikke måtte unndra sitt land den tjeneste. Et moment er det jo også, at det norske folk har tilbudt en prins av kong Oscars hus den norske trone, og at dette tilbud av ham selv er avslått.