Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1905
2. november 1905

Jeg talte i dag med konsul Ellingsen, som hadde vært atskillig sammen med professor Nansen i København og reist tilbake med ham hit. Nansen, som daglig under sitt opphold der nede hadde hatt lange konferanser med prins Carl hver dag, hadde uttalt, at han hadde et meget godt inntrykk av denne, og at han var forbauset over, hvor han var "vokst" i denne siste tid, da han hadde fått en misjon å leve for.