Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1905
19. september 1905

Fra Karlstad vil nå formentlig ingen meddelelse tilflyte allmennheten, førenn delegasjonenes forhandlinger er tilendebrakte, og kanskje ikke førenn overenskomsten samtidig forelegges Stortinget og urtima riksdag.

Imidlertid går forhandlingene sin rolige gang, nå mest ved separate møter mellom delegasjonenes enkelte medlemmer, som formentlig har fått hver sine spesielle punkter å bearbeide.

De svenske aviser skummer av raseri over, at der fra norsk side er innkalt sikkerhetsvakt langs grensen, på hvis annen side betydelige svenske troppestyrker befinner seg. Der skrikes opp om, at hele den norske hær er mobilisert, og der forlanges, at underhandlingene skal avbrytes, til de norske tropper er fjernet. Anmasselsen og hykleriet i den svenske presse må vel nå snart ha nådd sitt toppunkt.