Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1905
21. september 1905

I dag er det Barbaras og min 10-års bryllupsdag. Vi feirer den i all stillhet. De beste ønsker, jeg kan ha for min kjære hustru, er, at hennes helbred må bli bedre enn i de senere år, og at sorgene, som i de senere år, har styrtet inn på oss i så mange skikkelser og på så mange måter, i fremtiden må bli færre og iallfall mindre bitre. Vi har sannelig måttet sanne ordene i "Hamlet":

"When sorrows come, they come not single spies, but in batallions."

Og så en inderlig takk for all kjærlighet og all overbærenhet i det decennium, som nå er svunnet!