Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1905
29. august 1905

Foruten av regjeringens midte de herrer Michelsen og Løvland er de herrer stortingspresident Berner og fhv. statsråd, advokat Benjamin Vogt oppnevnt til på Norges vegne å avgi møte ved konferansen, som skal avholdes i Karlstad. Et godt valg!

Fra svensk side møter kun regjeringsmedlemmer, nemlig herrene Lundeberg, Wachtmeister, Hammarskjöld og Staaff.