Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1905
25. juni 1905

De svenske blader er omtrent enstemmige i å fordømme den kgl. proposisjon og hevder med styrke, at den svenske riksdag umulig kan tiltro forhandlingene til en regjering, som har vist en så stor unnfallenhet og svakhet. Og de samme blader, som i disse tider ikke har hatt ord sterke nok til å fordømme nordmennenes skammelige oppførsel overfor den "aldersstegne monark", fører nå et truende språk overfor denne, fordi han har vist seg høysinnet og sterk, som synes å vise hulheten av den overstrømmende lojalitet, som bølget mot ham i dagene efter den 7. juni.

Men ute i Europa lyder rosen og sympatien over kongen og hans regjerings proposisjon desto mer høylydt, og kong Oscar kan føle seg stolt i forviss­ningen over, at han for historiens domstol vil stå som den, som i et stort øyeblikk forstod å legge bånd på sin personlige sentimento og glemme alt det svære for å sikre freden i Norden og verge om de to lands høye kultur.

Riksdagen vil likesom Stortinget nedsette en spesialkomité til å avgi betenkning om, hva der bør foretas, og til behandling av den kgl. proposisjon.