Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1905
10. juni 1905

At kong Oscar har protestert mot regjeringens og Stortingets beslutninger og betegner dem som revolusjonære og som opprør mot sin konge, er jo kun naturlig.

Og likeledes at den svenske hovedstads beboere i tusener drar ut for å hylle sin aldersstegne monark, som jo i ethvert spørsmål, hvor der var tvist mellom de to unionsland, alltid har stillet seg på et helt ut svensk standpunkt.

Mer foruroligende er den svenske presses språk – og deriblant det så frisinnet ansette stockholmsblad "Aftonbladet". En norsk reisende, som nettopp er vendt tilbake fra Stockholm, fortalte meg at man utpå natten i kafeene ropte "Å Kristiania".

Men formentlig vil der, når bladet kommer en smule i ro, også vise litt mer besindighet, og hertil vil sikkert ikke minst utlandets holdning bidra. Det synes ikke tvilsomt, at sympatien der i det hele og store tatt ubetinget er på norsk side.

Sannsynligvis vil "urtima" riksdag sammenkalles til drøftelse av den oppståtte situasjon og til vedtakelse av de i den anledning nødvendige beslutninger.

-----

Mens man først festet seg mest ved prins Wilhelm som eventuell norsk konge, anser man det nå utelukket, at der kan bli tale om ham, hva jo også er ganske naturlig, så lenge den svenske tronfølge ikke er mer sikret.

Antas tilbudet av kong Oscar, vil det sannsynligvis bli prins Carl, som designeres som norsk konge.