Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1905
2. mai 1905

En ganske betegnende episode hendte forleden dag på slottet.

Kronprinsens svenske kammerherre, friherre Lagerfelt, stod i samtale med fru første hoffmarskalk Rustad . Samtalen streifet inn på dagens politiske spørsmål. Og friherren tillot seg å bemerke: Nordmennene er som uskikkelige barn; de blir ikke snille, før de får ris. Fru Rustad vendte ham naturligvis ryggen, idet hun bemerket, at hun fant hans vittigheter dårlig plasserte.

Men det viser, hva svenskene våger å by oss like opp i ansiktet; men når noe sånt har kunnet passere, ligger visstnok grunnen deri, at de folk, der tidligere har vært ansatt ved hoffet, har bøyd seg for alt svensk og ansett det som noe finere og mer opphøyd enn det norske. Svenskene har kunnet by dem, hva de ville, og de har bukkende tatt til takke. Heldigvis er der visstnok nå også skjedd en forandring deri.