Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1905
Kristiania, 3. januar 1905

Telegrafen har brakt budskap om, at russerne nyttårsdag har måttet oppgi Port Arthur, og er dokumentet om kapitulasjonsbetingelsene underskrevet av Stoessels og Nogis befullmektigede. Dette er selvfølgelig det hårdeste slag, der ennå har rammet russerne under krigen. Og ikke minst ulykkesvangert kommer bud­skapet om Port Arthurs overgivelse til å virke, fordi det kommer på et tids­punkt, der den revolusjonære bevegelse overalt i Russland ulmer så sterkt, at der kun skal en liten gnist til, for at den skal slå ut i lys lue.