Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1904
7-12-1904

De nettopp avsluttede kommunevalg konstaterer ytterligere, hvorledes det radikale venstre er et døende parti. Mens dette parti går numerisk tilbake for hvert valg, går høyre (samlingspartiet) og sosialistene frem. Særlig sosialistene har ved de nettopp avsluttede valg gjort et veldig fremstøt, idet de omtrent har fordoblet sitt stemmeantall siden kommunevalget i 1901. Skjønt de ennå kun mønstrer ca. halvparten av de stemmer, der er avgitt fra høyres liste, vil det sikkert ikke ta mange år, før alle elementer, der holder på det borgerlige samfunn, må slå seg sammen, hvis de skal kunne holde stangen.