Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1904
Kristiania, 30-11-1904

Det er som om sorgene og ulykkene, som strømmer inn over Barbara og hennes familie i de senere år, ikke vil høre opp. I går måtte hennes eldste bror overrettssakfører Victor Ihlen overlevere sitt bo til konkurs. Familien fant, at min svigerfar før sin død hadde ytet ham så store forstrekninger og kausjonert så meget for ham, at der ikke kunne være tale om å forstrekke ham med de betraktelige beløp, som ennå krevdes for å holde ham oppe. De ca. 150 000 kroner, som familien har tapt og taper på ham, er dessverre ganske kastet ut av vinduet. Hadde disse beløp i sin tid vært anvendt til å skaffe ham en ordning med sine kreditorer, ville det selvfølgelig vært en lett sak å ha erholdt en meget gunstig akkord. Men selvfølgelig har han lagt skjul på, hvorledes hans stilling i virkeligheten var, i den sangvinske tro, at han skulle kunne opparbeide sine store deficitbeløp.

For familien har det selvfølgelig vært et hårdt slag, og Barbara, som før er så svak, er nå rent knekket. Og også jeg har vanskelig for å holde motet oppe, når det ene slag således kommer efter det annet.