Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1904
10. september 1904

Det har lyktes Kuropatkin å trekke størstedelen av sine tropper tilbake til Mukden, og han har således unngått den skjebne, der truet ham, å bli helt omringet av japanerne og å måtte overgi seg. Hans tilbaketog berømmes i militære kretser som en utmerket dåd i taktisk henseende.

Jeg talte i dag med den franske visekonsul her, mr. Brillouin, der mente, at utsiktene for russerne tiltross for alt var meget lyse. Han hadde hatt anledning til å gjøre seg bekjent med en innberetning fra en av militær­attacheene på krigsskueplassen, der hadde innberettet, at der blant de fangne og drepte japanere i slaget ved Liaoyang var en masse barn og oldinger, hvilket skulle tyde på, at japanerne ikke kan skaffe frem stort flere tropper, enn de allerede har sendt i ilden, mens russerne ennå har masser av soldater å sende til krigsskueplassen.

-----

Birger Hammer har tilbrakt et par aftener hos oss, før han nå drar avsted til Berlin. Han har villig spilt for oss, og jeg tror at han allerede nå er i besittelse av så megen teknikk og fin musikalsk forståelse, at han må ha en betydelig fremtid for seg. Særlig forekommer han meg å være en eksellent Schumann-fortolker.

Personlig er han så elskverdig, at jeg er kommet til å holde meget av ham og vil savne ham, når han nå reiser.