Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1904
2. september 1904

Efter de i dag innløpne meddelelser synes det, som om Sedan-dagen også for russerne nå vil bli en Sedan-dag. Det later til, at russerne overalt trekker seg tilbake, og at det eneste håp om å kunne unngå et fullstendig nederlag for Kuropatkin er, om han kunne få forsterkninger fra Mukden. Men da jernbane­linjen mellom Mukden og Liaoyang skal være ødelagt av japanerne, er det vel meget tvilsomt, om sånne forsterkninger kan nå ham – i alle fall i rette tid.