Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1904
1. september 1904

I disse dager utkjempes på den fjerne østasiatiske krigsskueplass en av de største og blodigste slag, historien kjenner. De russiske og japanske hærers størrelse ved Liaoyang, hvor kampene nå raser, skal beløpe seg til ca. 1/2 million mann. Hva man trodde utelukket i et nåtidsslag, at de fiendtlige hærer skulle komme hinannen så nær, at bajonettangrep og håndgemeng kunne utvikle seg, har i denne krig ikke så sjelden funnet sted, og særlig under det nå pågående slag, hva der gjør kampene enda blodigere og hissigere.

Spenningen er nå overalt stor. Efterretningene er noe forskjellige, eftersom de kommer over Berlin eller London, hvor sympatiene for de krigførende makter jo differerer betydelig.

Efter de siste meddelelser fra London, skal general Kuroki være i ferd med å omgå Kuropatkins stilling og allerede ha overskredet floden Taitse, hvorved han vil bli i stand til å avskjære russernes forbindelse nordover. Hvis dette lykkes, mener de engelske militærautoriteter, at dette betyr hverken mer eller mindre enn et Sedan for russerne.