Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1904
27. mai 1904

Den unge sangerinne fru Cally Monrad, som nettopp har gjort så megen lykke på sin konsertturné i Stockholm og København, har i disse dager overtatt Gina Oselios rolle som "Carmen". Det var en meget interessant prestasjon. Visstnok strekker ikke hennes stemme til på alle punkter – i korene forsvinner den ganske, men der er en gnist og varme over hennes foredrag, der virker betagende. Og som skuespillerinne overstråler debutantinnen efter min mening ganske sin berømte forgjengerinne. Det er likefrem forbløffende å se, med hvilken letthet og naturlighet hun spiller. Det er, som om hun skulle ha tilbrakt hele sin tid på scenen. Og hennes oppfatning av Carmens rolle var vidt forskjellig fra Oselios – som jeg forøvrig aldri har kunnet gutere – og lå adskillige trinn høyere.

Jeg tror, man vil kunne vente seg meget av fru Monrad; men betingelsen er, at hun ikke anser seg som fullt ferdig sangerinne, men ennå en tid vil lære og arbeide, så hun på en ganske annen måte kan beherske det tekniske enn nå. Hun har den kunstneriske gnist og et lykkelig artistisk naturell, men hvis hun alene vil støtte seg til disse gaver, vil herligheten efter all erfaring ikke vare lenge.