Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1904
2. mai 1904

Forhandlingene mellom Schuckert & Co. og den kommunale konsesjonskomité om innkjøp av Kykkelsrudanlegget fikk i dag sin avslutning. Jeg har deltatt i forhandlingene som Schuckert & Co.s juridiske konsulent. Komiteens arbeids­utvalg – advokat Harbitz, general Olssøn og overlærer Sinding – har enstemmig innstilt på anleggets kjøp for en sum av 5 750 000 kroner.

Men det er vel til tross herfor meget tvilsomt, om formannskap og representantskap i disse tider vil gå til utlegg av så mange millioner. Jeg nærer ikke synderlig tvil om, at alt fremsyn skulle tilsi kjøp for en så rimelig og billig kjøpesum. Det er nettopp i sånne tider, en kommune skal skride til å kjøpe, så sant man da av tidenes pinaktige trykk ikke har fått den overbe­visning, at vår hovedstad er ferdig, og at man bare har å legge hendene i skjødet og rolig være vitne til, at miseren brer seg, uten å gjøre noe for dens oppkomst. Min tro er, at man får ta skylappene av og ikke bare se hen til nåtiden og de nærmeste år.

Iaften er jeg av komiteen innbudt til middag i Grand hotell til en festlig avslutning av de langvarige og inngående forhandlinger.