Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1904
April 1904

Japanerne går fra den ene seier til den annen, både til sjøs og til lands. Hva særlig er bemerkelsesverdig er de japanske troppers tapperhet og dødsforakt. Om de går i døden, gjør for dem intet fra eller til. Dette er så meget mer besynderlig, som det jo er en bekjent sak, at japanerne i religiøs henseende i det store er meget indifferente, og det således ikke er noen religiøs fanatisme, der driver dem frem og lar dem se døden i øynene uten å blinke.

I europeiske militære kretser vekker denne japanernes krigsførsel megen og fortjent beundring. Deres rekognoseringstjeneste, taktikk og personlige tapperhet står alt like høyt og virker enda sterkere i motsetning til den planløshet, der synes å beherske den russiske krigsførsel og ledelse.