Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
25. oktober 1903

Vi er nå så noenlunde installert i vår nye leilighet i villaen Olaf Kyrres gate nr. 7, nesten helt ute ved Bygdø. Både Barbara og jeg er svært glade i vårt nye losji, fritt beliggende med hage og park omkring og innredet med all mulig moderne komfort. Efter alt hva vi har gjennomgått i det siste år, håper jeg, at lykke og fred nå må tilsmile oss i vårt hjem.

Ministeriet Blehr har nå inngitt sin demisjon, og Hagerup har dannet det nye ministerium med utdeling av halvdelen av ministerieplassene til høyre og halvdelen til det "liberale samlingsparti". Særlig imponerende kapasiteter synes jeg ikke – når unntas ham selv, dr. Sigurd Ibsen samt Benjamin Vogt – ministerlisten oppviser. Særlig har det vakt misstemning, at finansministerporteføljen – denne i disse vanskelige økonomiske tider så særlig viktige portefølje – er overdratt fhv. statsråd Kildal, hvis tidligere ledelse av landets finanser på kyndig hold har vunnet liten anerkjennelse. Blant ministrene er min svoger, godseier Chr. Mathiesen til Linderud, der er blitt landbruksminister. I sannhet en ung statsråd, kun litt over 33 år gammel. Men hans stortingsvirksomhet i den forløpne periode har vunnet anerkjennelse og aktelse.