Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
29. november 1903

I forgårs holdt den fra Finland utviste finne, advokat Jonas Castrén, foredrag i Studentersamfundet om de siste års ulykkelige begivenheter i Finland. Foredraget inneholdt lite av nytt utenfor de kjente tildragelser, men fremførtes rolig og verdig. Kun hvor han talte om den nettopp avdøde friherre Yrjö-Koskinens arbeid for de russiske makthavere kom der en bitter og ildfull patos over hans tale. I sitt hat mot alt svensk og i sin blinde tro på derved å redde det finske språk som skole- og statsspråk hadde Koskinen ingen mot­stand reist mot de russiske voldsgjerninger i Finland, men tvertimot søkt å legge veien åpen for dem. Da Bobrikoff nå tydelig og med hån overfor en deputasjon hadde brutt staven over denne den gamle fanatikers kimære om bevarelsen av det finske språk, falt han sammen rammet av et slaganfall og utåndet snart efter. "Og nå står han overfor den allmektige dommer," uttalte Castrén, "og han skal stå til ansvar for disse sine forræderske handlinger mot sitt ulykkelige, mishandlede fedreland."