Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
18. oktober 1903

Jeg tror, det merkantile fagblad "Farmand" har rett, når det i sin nekrolog i dag over svigerfar sier, at i hvilket land han enn var født, ville han nådd vidt frem ved sine evner, sin karakter og sitt hjertelag.