Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
Fredensborg, Gamle kro, 8. august 1903

Vi har ikke vært særlig begunstiget av været de to dager, vi har tilbrakt her, mr. Skaaden og jeg. Her har blåst en storm så sterk, som fergemennene ved Esrum Sø sier ikke å ha opplevd i de siste 10 år. Været har dog ikke vært verre, enn at vi har kunnet foreta temmelig lange spaserturer.

Efter at vi i forgårs formiddag hadde besett slottet og den vidunderlig vakre slottspark og spasert om i alleene – hvorav særlig den langs Esrum Sø virker eiendommelig stemningsfull, spiste vi en god middag i kroen. Disse danske landsbykroer er i parentes sagt ganske fortreffelige. Om eftermiddagen spaserte vi til Nøddebo, beså den gjennom Scharlings fortelling i ethvert barnesinn så dypt innpregede Nøddebo kirke og prestegård, og ferjet derfra tilbake til Fredensborg, en av de vakreste turer, man kan tenke seg.

I går kjørte vi til Gurre Sø og beså derefter ruinene av Gurre slott, stedet hvor efter sagnet kong Valdemars og Toves kjærlighetsdrama utspiltes. Ruinene var ikke meget romantiske, og historikerne har også tatt all glansen av denne legende. Der var således ingen anledning til å la seg neddysse i romantiske svermerier.

I går eftermiddag tok vi en spasertur til Asminderød, på hvis kirkegård dikteren Paludan-Müller og den danske balletts far, Bournonville, ligger begravd. Vi tok noen forfriskninger i Asminderød kro, hvor der var en masse sommergjester. Da disse inntok sin eftermiddagskaffe i hagen, la vi merke til, at av de 12 damer, der var der, røkte de 8 sin sigar. Et ukjent syn for oss begge.

Aftenen har vi tilbrakt i all stillhet i kroen; mr. Skaaden har spilt en hel del for meg – deriblant to melodiøse etyder av egen komposisjon, og så har vi passiert og hygget oss efter beste evne. Stemningsfulle aftener, som jeg ikke lett vil glemme.

Ved middagstider reiser vi tilbake til København.