Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
20. juli 1903

I de siste par dager har der vært en strøm av reisende ut til Stabekk. Lamme, halte og andre syke er blitt båret opp fra stasjonen til Stabæk misjonshus, hvor den svenske legpredikant Boltzius for tiden har oppslått sin residens. Man vil erindre hans virke her for en del år tilbake. Han påstår å kunne helbrede for alle sykdommer ved bønn og håndspåleggelse, og de troende skarer later ikke til å være blitt mindre i disse år.

Jeg hadde i går anledning til å se hr. Boltzius. En liten, undersetsig mann med utpreget svensk bondetype. Et ansikt med kraft og energi preget i trekkene, men samtidig er der over hele personen et så umiskjennelig preg av råhet og brutalitet, at han uvilkårlig virker frastøtende.

Blant de forsamlede troende var der pris og takk til Gud for alle de undere, de hadde sett fullført av dette utvalgte redskap.