Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1903
17. juli 1903

Valgkampen er nå i full gang. Særlig er de Blehrske ministre på ferde. Under skinn av inspeksjonsreiser drar de ut på agitasjonsturneer på statens bekostning.

Mens høyre synes å ligge på latsiden, er det opposisjonelle venstres menn stadig i ilden. Bjørnstjerne Bjørnson drar, tross sine 70 år, ungdomsfrisk og begeistret i felten mot tvetydighetens og vankelmotets ministerium, dyktig støttet av "V.G."s redaktør hr. Thommessen, hvis blad også daglig inneholder utmerkede små artikler mot regjeringspartiet.

Måtte det lykkes alle dem, der er kjed av krigsrumleri, finansielt vanstyre og forsumpning av vårt offentlige liv, ved valgene å slå ned den krets av middelmådige og maktlystne småaugurer, der fører tonen an i det Blehrske ministerium. Og måtte det også lykkes å samle alle gode, fedrelandssinnede menn innen høyre og det uavhengige venstre til et nytt liberalt parti, fast bestemt på å hevde vår fulle likestilling innen unionen, demokratisk og reformvennlig, der vil arbeide for alt, hva der kan heve arbeiderstanden åndelig og materielt, men samtidig således, at statsfinansene ikke ødelegges, så alt initiativ i handel og industri legges øde. Herunder vil – det står klart for enhver, der ser dypere i tingene – ingen komme til å lide mer enn arbeiderne selv.